Cookie beleid FC Axel

De website van FC Axel is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en waarden

NORMEN EN WAARDEN BIJ FC AXEL
Versie 4-2015

 

Sporten doe je voor je plezier!

FC Axel wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen lid kan worden en zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Een vereniging heeft alleen bestaansrecht wanneer leden zich als vrijwilliger willen inzetten!
Plezier, passie, waardering, respect, een heldere visie en een transparant beleid zijn voorwaarden om een duurzame vereniging neer te zetten. FC Axel voert een actief vrijwilligersbeleid.
Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of de vrijwilliger, in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit gedragsreglement, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. Indien iemand zich niet aan de gestelde regels en afspraken houdt spreken we van afwijkend gedrag. Het bestuur van FC Axel is bevoegd om maatregelen te treffen tegen degene die het gedragsreglement overtreedt.


Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor:

  • · Accommodatie
  • · Sporters
  • · Ouders / verzorgers
  • · Trainers / leiders

 

Accommodatie

1.   Richt geen vernielingen aan (vb. kleedlokaal, materialen, andermans eigendom). Loop niet over
      de velden wanneer je daar geen functie hebt.

2.   Ontvreemd geen materialen van de club of andermans spullen. Nodig dit ook niet uit door
      waardevolle spullen achter te laten in een kleedlokaal of op een veld.

3.   Wees zuinig op de door de club of sponsor ter beschikking gestelde materialen (bijvoorbeeld
      kleedkamer, kleding, ballen, goaltjes, velden). Maak bijvoorbeeld alleen gebruik van de
      aangewezen velden.

4.   Het is niet toegestaan voor zowel leden als niet-leden het sportcomplex te betreden buiten
      openingstijden, met uitzondering van sleutelhouders.

5.   Draag de ter beschikking gestelde kleding niet tijdens privé-tijd.

6.   Laat een sportcomplex, zowel bij thuis- als uitwedstrijden (vb. kleedlokaal, kantine, velden,
      parkeerplaats) altijd netjes (vb. maak schoenen op de borstels schoon buiten de kleedkamer
      achter. Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

7.   Zet uw voertuig (bus, auto, brommer, scooter, fiets) op de daarvoor bestemde plaats.

8.   Het is niet toegestaan om de kantine te betreden met voetbalschoenen.

9.   Het is niet toegestaan om alcoholische drank te nuttigen op en rond de velden zonder expliciete
      toestemming van het bestuur. 

10. Glaswerk (bijvoorbeeld glazen en flesjes) is niet toegestaan op en rond de velden zonder
      expliciete toestemming van het bestuur. De KNVB ziet hier op toe en past zal de overtredende
      vereniging beboeten.

11. Respecteer de geldende rook verboden. Roken is niet toegestaan op het veld, in kleedkamer
      (inclusief gang voor de kleedkamers), dug-out en kantine.

12. Iedereen die op ons sportcomplex aanwezig is spreekt, indien hij of zij deze machtig is, de
      Nederlandse taal. Degenen die de Nederlandse taal nog niet geheel machtig zijn behoren zich in
      te spannen het Nederlands te spreken.

13. Het is op het gehele sportcomplex niet toegestaan om soft- en of harddrugs te gebruiken.

14. Leden en niet leden dienen zich bij het verlaten van de kantine ten volle bewust te zijn van de
      eventuele gevolgen als gevolg van het gebruik van alcoholische drank.

Sporters (Senioren, Junioren & Pupillen)

1.   Zorg er voor dat je in principe voor alle trainingen en wedstrijden beschikbaar ben. Voetbal is
      namelijk een teamsport en je teamgenoten rekenen dus op je.

2.   Wees op tijd aanwezig voor een training, een wedstrijd of het vertrek.

3.   Zeg tijdig af bij je leider of trainer als je een keer niet mee kan doen.

4.   Douchen na de wedstrijd of training is heel gewoon en dat doe je natuurlijk altijd. Wel zo fris.

5.   Begroet de tegenstander voor de wedstrijd en bedank elkaar na de wedstrijd.

6.   Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, trainer of leider.

7.   Gedraag je sportief in en buiten het veld. Gebruik dus geen verbaal- en fysiek geweld.

8.   Toon respect voor elkaar en voor je tegenstander. Discrimineer en provoceer niet.

9.   Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt
      spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!

10. Spreek elkaar aan op de waarden en normen.

11. Doe mee aan activiteiten die FC Axel organiseert.


Ouders / verzorgers

1.   Zorg dat uw kind(eren) op tijd aanwezig is voor een training, wedstrijd of het vertrek.

2.   Zorg dat u kind(eren) altijd met een wedstrijd mee kan/kunnen doen. Het hele team rekent
      daarop. Mocht uw kind een keer niet mee kunnen doen zorg dan voor tijdige afmelding bij de
      leider of trainer.

3.   Wees betrokken bij uw kind(eren)door supporter te zijn. FC Axel is geen crèche of kinderopvang
      Ieder kind waardeert het als zijn/haar eigen ouder als supporter aanwezig is. Zorg er tevens voor
      dat uw kind(eren) tijd heeft voor een nabespreking, het douchen en het schoonmaken.

4.   Stimuleer kinderen tijdens de wedstrijd in positieve zin. Let daarbij op uw taalgebruik.

5.   Accepteer de beslissingen van de (assistent)-scheidsrechter, trainer of leider.

6.   Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij
      geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind(eren) mogelijk te maken.

7.   Uit geen commentaar op de scheidrechter, assistent-scheidsrechter, tegenstanders of hun
      supporters.

8.   Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor de indelingen van de teams, opstellingen,
      speelwijze en andere zaken rondom de wedstrijden over aan de daarvoor door of namens het
      Bestuur aangewezen verantwoordelijken.

9.   Lever periodiek een bijdrage aan het vervoer naar uitwedstrijden of ander vrijwilligerswerk.

10. Stimuleer uw kinderen ook tot deelname aan andere activiteiten die worden georganiseerd.

11. Spreek elkaar aan op waarden en normen en accepteer het als een ander u aanspreekt op uw
      gedrag indien u zelf uw emoties even niet onder controle hebt.

12. Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.

(Jeugd-) trainers / leiders

1.   Maak altijd contact met de leider/coach van de tegenstander. Bij thuiswedstrijden zorg je voor
      een correcte ontvangst en bij uitwedstrijden meld je bij de tegenstander.

2.   Zorg dat je spelers voor en na de wedstrijd elkaar aanspreken en laat ze elkaar een hand geven.

3.   Stimuleer spelers op positieve wijze en let daarbij op je woorden. Geef zelf het goede voorbeeld
      en gebruik zelf nooit verbaal- en fysiek geweld.

4.   Accepteer besluiten van de (assistent)-scheidsrechter, ondersteun de (assistent)- scheidsrechter
      en grijp tijdig in als bij je spelers emoties hoog oplopen.

5.   Spreek spelers en ouders aan op waarden en normen. Neem zonodig maatregelen.

6.   Beslissingen over de teamindelingen en de opstellingen worden louter en alleen genomen op
      basis van sportieve criteria.

7.   Stimuleer speler tot deelname aan activiteiten en evenementen.

8.   Zorg er, t.b.v. het veldonderhoud, voor dat na de trainingen de velden vrij zijn van
      trainingsmateriaal, doelen enz.

9.   Draag er zorg voor dat ballen en trainingsmateriaal op de juiste wijze worden behandeld en
      onderhouden.

10. Ga verantwoord om met de veldverlichting. Laat niet onnodig de verlichting branden. Wees
      zuinig op het milieu en de kas van de penningmeester!

11. Zorg ervoor dat de gebruikte kleedlokalen na zowel thuis- als uitwedstrijden en na de trainingen
      schoon worden achter gelaten en dat het afval in de afvalbakken is gegooid.


Pivacy Policy

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!