Cookie beleid FC Axel

De website van FC Axel is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleidsplan

BELEIDSPLAN FC AXEL
Versie 2-2015.

DOEL.
~  FC Axel behoort tot de hoogst spelende Zeeuwse zaterdagclubs;
~ Naast prestatie is er de (goed georganiseerde) mogelijkheid om recreatief te voetballen met de
   keuze tussen het voetballen op zaterdag of op zondag.
~ Er wordt door de technische commissie planmatig gewerkt aan een verantwoorde opleiding wat als
   zodanig staat omschreven in een jeugdplan.
~ Er is een kwalitatief goede jeugdopleiding die zorgt voor doorstroming naar de eerste en tweede
   selectie en recreatieve elftallen.
~ FC Axel is een gezellige vereniging die leden, toeschouwers en sponsors door een goede sfeer en
   tal van activiteiten aan zich weet te binden.
 
STRATEGIE.
Algemeen:
De wijze waarop de FC Axel de doelstellingen wil halen, kenmerkt zich door een professionele aanpak. De vereniging is en blijft een amateurclub die gerund wordt door vrijwilligers. Dit neemt niet weg dat de organisatie helder is. Er bestaat duidelijkheid over verantwoordelijkheden en er vindt controle en evaluatie plaats over de wijze waarop afspraken worden nageleefd. Dit alles is omschreven in het VERENIGINGSVADEMECUM 2012 (op te vragen bij het secretariaat).
Zoveel mogelijk verantwoordelijkheid ligt in de uitvoering bij de senioren- en jeugdafdeling en bij de commissies.
 
SPELENDE LEDEN:

SENIOREN.
De eerste en de tweede selectie gelden als prestatiegerichte teams (categorie A). Het derde elftal is bij voorkeur een mix van jongere spelers met prestatieve ambities en “oudere" recreatieve voetballers (categorie A of B). De overige senioren elftallen spelen recreatief (categorie B). De prestatieve teams spelen alleen op zaterdag. De dames komen naar behoefte uit op zaterdag of zondag (categorie B). Het technische beleid wordt conform het beleidsplaan uitgevoerd door de technische commissie. Deze overlegd met en rapporteert aan het bestuur.
~ Het eerste elftal is het vlaggenschip van de vereniging. Dit team moet de eerste doelstelling waarmaken. In het huidige amateurvoetbal kan die doelstelling alleen worden gehaald als de spelers een vergoeding ontvangen. Ook moeten spelers van buiten de vereniging worden aangetrokken om het gewenste niveau te kunnen bereiken. Van belang is dat spelers van buitenaf niet de doorstroming van de eigen jeugd belemmerden maar van een extra toegevoegde waarde zijn. Het is van belang dat de jeugd zich kan spiegelen aan het eerste elftal. Betrokkenheid van deze spelers bij de jeugdopleiding dient daarom speciale aandacht te hebben. Bij het benaderen van spelers wordt hiermee altijd rekening gehouden. De trainer van de eerste selectie overlegt elk voorjaar met de technische commissie op welke wijze de doelstelling voor het eerstkomende seizoen kunnen worden gehaald. Uiteraard vindt het gesprek niet eerder plaats dan nadat bekend is wie de trainer van de eerste selectie in het eerst komende seizoen wordt. De technische commissie ontvangt (in overleg met het bestuur) van de sponsorcommissie een vastgesteld jaarbudget voor de eerste selectie. 
~ De tweede selectie dient zeer nadrukkelijk de aandacht te krijgen. Het speelniveau van de tweede selectie moet evenredig zijn aan het niveau van de eerste selectie. Het is van groot belang dat vervangers van eerste elftalspelers betrokken zijn bij het wel-en-wee van de vereniging.  Ten aanzien van de planning van het seizoen geldt hetzelfde als is vermeld bij de eerste selectie.
~ Het derde elftal is bij voorkeur een mix van jongere spelers met ambitie om in de eerste of tweede selectie te spelen en oudere spelers die hun "carrière" hebben gehad. Voor het derde elftal geldt dat het op een respectabel niveau speelt. Ook voor het derde elftal zal jaarlijks een plan wordt opgesteld.
~ Overige senioren elftallen.
Met name de lagere elftallen (vanaf het vierde) zijn recreatieve teams. Voor alle teams geldt dat een goede begeleiding wordt gegarandeerd. Ook wordt wekelijks een training verzorgd. Trainers/begeleiders overleggen tenminste vier keer per seizoen met de technische commissie.
Getracht wordt om eerste en tweede elftalspelers en eveneens de oudere (ex. eerste of tweede  elftal) spelers te betrekken bij de trainingen en begeleiding van de jeugd.
Vrouwenteam(s): Het Vrouwenelftal speelt recreatief op zaterdag of zondag. 
G-team(s): Het G-team speelt recreatief.

JEUGD.
De jeugdopleiding en -begeleiding wordt eveneens professioneel aangepakt. Er wordt gewerkt volgens een jeugdplan. Voor elke leeftijdscategorie is er tenminste een team. De training/coaching is in handen van gekwalificeerde krachten. Met name spelers van de eerste en de tweede selectie, en oud eerste en tweede elftalspelers worden betrokken bij de jeugdopleiding. Niet alleen de prestaties staan centraal. Ook de minder getalenteerde jeugd krijgt volop de gelegenheid om binnen de FC Axel plezierig en zinvol zijn tijd te besteden.
Trainers dienen gestimuleerd te worden om opleiding te volgen. Hiervoor zal binnen de vereniging budget gereserveerd worden.

NIET SPELENDE LEDEN EN SUPPORTERS.
De vereniging heeft een functie in de passieve sportbeleving. Naast het bieden van een goed "voetbalproduct" zorgt de vereniging voor een plezierig verblijf op het voetbalveld. Getracht wordt de niet spelende leden/toeschouwers aan de vereniging te binden door acties etc
 
KADER.
Het is een feit dat het steeds moeilijker wordt vrijwilligers te vinden. Voor vrijwilligers binnen de vereniging die niet willen of kunnen worden betaald, geldt dat duidelijk blijkt dat ze worden gewaardeerd. Naast activiteiten voor deze groep is er een vrijwilligerspas beschikbaar (zie vrijwilligersbeleid).
Dit vrijwilligerspas geeft recht op korting bij bijvoorbeeld de sponsors van de vereniging. In beginsel zijn de "technische" functies bij alle senioren- en jeugdelftallen functies waar een redelijke onkostenvergoeding tegenover staat. Ook de begeleiding alsmede een aantal ondersteunende functies komen voor een onkostenvergoeding in aanmerking. Uiteraard betreft dit alleen vooraf afgesproken, werkelijke en te overleggen gemaakte onkosten!
 
ACCOMMODATIE.
De vereniging gebruikt de accommodatie van de gemeente en de Stichting Gebouwen FC Axel. De accommodatie wordt gedeeltelijk door vrijwilligers onderhouden en vorm gegeven. Gestreefd wordt naar een vorm die past bij FC Axel. Een aantrekkelijke en moderne plek dus. Bezien wordt welke juridische vorm het best past bij het beheer van de accommodatie.
 
MIDDELEN.
Het voorgaande is tamelijk ambitieus. Naast het enthousiasme en inzet van veel vrijwilligers is er bovenal veel geld nodig. Het geld moet komen van:
-              1. deelnemers;
                2. kantine;
                3. acties;
                4. subsidie;
                5. sponsors.


1.        De deelnemers (leden, toeschouwers) betalen een deel van de kosten. Daarbij geldt dat als er meer geboden wordt (bijvoorbeeld aan jeugdleden) er ook meer gevraagd kan worden. Het is echter niet reëel te veronderstellen dat de kosten die de vereniging maakt bij benadering gedekt kunnen worden uit de contributie en entreegelden.

2.        De kantine is van groot belang voor een financieel gezonde vereniging. De kantinecommissie wordt gevraagd zich dusdanig commercieel in te stellen waardoor, zonder dat dit ten koste gaat van de sfeer, de opbrengst zo optimaal is.

3.       Elk jaar worden er acties gehouden die als doel hebben geld bijeen te brengen. De acties zijn dusdanig van opzet dat ze eveneens leiden tot een versteviging van de band van de leden, supporters en sponsors met de vereniging. Een van de acties is de CLUB VAN VIJFTG. Hierin donoren leden, vrijwilligers of supporters € 50,00 per seizoen (extra). Het doel van het te besteden bedrag is voor het algemeen nut van de vereniging en wordt vooraf door het bestuur vastgesteld.

4.       De reguliere (gemeentelijke) subsidies zijn beperkt tot de jeugdafdeling.

5.       Sponsors zullen steeds belangrijker worden bij het realiseren van de doelstellingen. Het betekent dat een goed sponsorbeleid van het grootste belang is. Er moet oog zijn voor de belangen van de sponsoren. De tegenprestatie van de vereniging richting sponsoren moet helder zijn.
 
Bestuur FC Axel.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!