Jeugdplan - FC Axel

Jeugdplan

JEUGDBELEID FC AXEL 2015-2016

Uitgangspunten:

1.            Spelers moeten zich thuis voelen en het naar de zin hebben binnen de vereniging;

2.            Trainers en leiders vertegenwoordigen FC Axel op een wijze zodat de vereniging goed
               naar buiten treedt;

3.            In begin van seizoen wordt doelstelling van het elftal met trainers/ leiders bepaald;

4.            Trainers en leiders moeten voldoende uitgerust worden om doelstellingen te halen;

5.            TC houdt totaaloverzicht in de gaten (puur op technisch gebied);

6.            Trainers van de standaardelftallen zijn zoveel mogelijk vroegere eerste of tweede
               elftalspelers;

7.            Jeugdcoordinatoren zorgen voor opleidingsmogelijkheden bij knvb of intern;

8.            Een vader traint zijn eigen zoon of dochter hoogstens t/m de D-pupillen (uitzonderingen
               moeten worden gemotiveerd);

9.            Jeugdcoordinatoren houden technisch beleid in de gaten;

10.          Jeugdcoordinatoren stellen aanspreekpunten voor resp. C t/m A, mini's t/m F's, keepers
               en meisjes aan;

11.          Jeugd coördinatoren en aanspreekpunten bespreken tweemaandelijks de situatie in de
               betreffende categorieën;

12.          Spelers die daar aan toe zijn worden (in overleg met speler en trainer) door TC en
               jeugdcoordinatoren doorgeschoven naar een hoger elftal;

13.          Bij discussie over doorschuiven hakken de jeugdcoördinatoren de knoop door;

14.          Bij doorschuiven van spelers gaat het individuele spelersbelang voor het teambelang;

15.          Meisjes mogen zelf uitmaken of zij bij in een jongens- of meisjesteam worden ingedeeld;

16.          Jeugdspelers worden op zoveel mogelijk verschillende posities uitgetest;

17.          De jeugdcoördinatoren bewaken de eenduidigheid van de trainingen;

18.          Om meer structuur te krijgen wordt aan eind van elke leeftijdgroep een doelstelling bepaalt
               waar de minimumeisen zijn aangegeven;

19.          Doelstellingen bij F en mini's staat het plezier voorop maar wordt wel gestreefd naar het
               halen van de technische vaardigheden (apart aangegeven);

20.          Doelstellingen bij E en D wordt zoveel mogelijk op techniek getraind en wordt gestreefd
               naar het halen van de technische vaardigheden (apart aangegeven); 

21.          Doelstellingen vanaf C t/m A wordt mede op inzicht en organisatie getraind en wordt                gestreefd naar het halen van de technische vaardigheden (apart aangegeven);

22.          TC organiseert ieder seizoen twee sessies met techniektrainingen in de leeftijdscategorie
               D-pupillen;

23.          Doel is om ieder seizoen minstens één speler in de eerste selectie door te laten stromen;

24.          Doel is om ieder seizoen minstens twee spelers in de tweede selectie door te laten
               stromen;

25.          Doel is om alle spelers van de A's die overgaan naar de senioren te behouden voor de
               club;

26.          De jeugdcoördinatoren zorgen dat de studenten kunnen trainen bij een club in hun
               studentenstad;

27.          De studenten worden in de gelegenheid gesteld om één keer in de week op vrijdag te
               trainen bij de hersteltrainer;

28.          Zodra een jeugdspeler aangeeft te willen stoppen met voetballen worden de jeugd-
               coördinatoren hiervan op de hoogte gebracht die vervolgens trachten de jeugdspelers
               voor de vereniging te behouden;

29.          De keeperstrainer van de senioren verzorgt ook de keeperstrainingen van C t/m A;

30.          Vanaf D-pupillen worden andere keeperstrainers gezocht;

31.          Aan het begin, halverwege en aan het eind van  het seizoen organiseert de  jeugd-
               coördinatoren evaluatiebijeenkomsten met de trainers/begeleiders van ieder team; ;

32.          Bij een tekort aan spelers in een bepaalde leeftijdsgroep wordt evt. samenwerking gezocht
               met een andere vereniging;

33.          De jeugdafdeling staat open om andere verenigingen te helpen met het behouden van
               spelers binnen de voetbalsport;

34.          Ter promotie van de voetbalsport in Axel wordt op woensdagmiddagen in de perioden
               september – oktober en april- mei de voetbalaccommodatie open gesteld voor
               voetballende jeugd in de basisschoolleeftijd.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!